http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=3041&fbclid=IwAR1O9pmwM5QlQhDXjbdEW8UFaWm4SIxf9HOWk22YPzsmwHz-6vPr4Q579Tg
Ezúton értesítjük Magyarkanizsa község lakosait, hogy az önkormányzat hamarosan kiírja a Magyarkanizsa község területén levő családi házak és lakások energiahatékonyságának növelését célzó intézkedések társfinanszírozására irányuló pályázatot, amely a “Zöldenergia és energiahatékonyság Szerbia lakosainak részére” projekt keretében valósul meg, mégpedig a következő energiahatékonyságot előmozdító intézkedésekben: külső ablakok, ajtók és a hőburok egyéb átlátható elemeinek cseréje, családi házak tetőhéjazat vagy mennyezet alatti hőszigetelésének anyagbeszerzése és felrakása, földgáz- és/vagy biomassza-kazánok (fapellet, brikett, vagdalék), fűtőtestek beszerzése és felszerelése (kazán vagy kályha) hatékonyabbra a meglévő szilárd, folyékony vagy villamos üzemmódúak helyett, hőszivattyúk és a fűtési rendszer kiegészítőinek beszerzése és beépítése, napkollektorok beszerzése és beszerelése a használati melegvíz előállítására, valamint napelemek beszerzése és beszerelése kategóriákban.

A kitöltött pályázati űrlapon és mellékletein kívül kötelezően csatolandó dokumentumok:

Tulajdoni lap/adásvételi szerződés/ajándékozási szerződés/jogerős hagyatékátadó végzés vagy más dokumentum, amely egyértelműen bizonyítja, hogy az ingatlannak a pályázó a tulajdonosa, de elfogadható a használatba vételi vagy törvényesítési határozat is;
A pályázatba bevonni kívánt ingatlan címére bejelentett nagykorú személyek személyi igazolványának fénymásolata vagy chipről kinyomtatott tartalma, kiskorúak esetében az anyakönyvi kivonat vagy az egészségügyi kártya fénymásolata;
A kérdéses ingatlan előző havi villanyszámlájának másolata;
A hatékonyabb, gázüzemű kazán cseréjére irányuló intézkedéshez szükséges a beépítendő új kazánig terjedő belső gázhálózatra a kivitelezési engedély vagy a területileg illetékes gázszolgáltató dokumentuma, miszerint adottak a gázhálózatra való rácsatlakozás feltételei;
a sikeresen pályázott választható kivitelezők egyike által kiállított mennyiségi kiírás és díjbekérő (proforma számla);
Igazolás Magyarkanizsa község Helyi Adóigazgatási Főosztálya részéről, miszerint kiegyenlítette a vagyonadó alapján esedékes kötelezettségeit. Az igazolás a pályázat megjelenésének napjától igényelhető.

A pályázat közzététele a jövő hét folyamán várható, azért felhívjuk minden pályázni szándékozó figyelmét, hogy rendszeresen látogassanak el Magyarkanizsa község honlapjára: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?aid=3064

Kelt 2023. szeptember 29-én

Magyarkanizsa község energiahatékonyság-növelési intézkedések megvalósításában illetékes bizottsága

Kanjiža / Magyarkanizsa


Source