A HORGOSI TERMELŐK KLUBJÁNAK ÍRÁSOS
BEMUTATKOZÓJA

 

Horgosi Termelők Klubja

24410 Horgos, Kanizsai út 6.
Tel/fax: 00 381 24 / 792-687
Email: htk@sks.co.yu

 

      A Horgosi Termelők Klubja, mint non–profit civilszervezet, 1998. december 25 – én lett bejegyezve.
      A szervezet legfőbb célkitűzése, hogy Európa felé közelítse az észak – vajdasági magángazdák szakmai tudását a termesztési – tenyésztési technológiák és fajtaismeretek terén.
      Szükség volt és van erre az önszerveződésre, mivel társadalmunk az előző totalitárius politikai rezsim alatt nem fejlesztette és nem edukálta az agráriumát, de az újabb demokratikus rendszer sem tud kellő mértékben tenni hatékony lépéseket a felzárkóztatás érdekében, mivel híján van a pénzeszközöknek, és garmadával örökölte meg az előző rezsimtől a megoldandó problémákat, gondokat. A környező országok pedig átgondolt, koordinált fejlesztését végzik a saját agráriumuknak, hogy az ágazat az EU csatlakozás pillanatában minél felkészültebb állapotban legyen.
      Az, hogy a gazdák nálunk is lépést szeretnének tartani a környező országok farmereivel, igazolja az általunk szervezett szakmai kirándulások és a téli gazdaképző előadások utáni nagy érdeklődés és látogatottság. Egy – egy előadásra alkalmanként több száz személy látogatott el egész Észak – Vajdaság területéről.
      Civilszervezetünk egy olyan környezetben végzi tevékenységét, ahol a lakosság 87 % – a magyar nemzetiségű.
      A Horgosi Termelők Klubja megalakulása óta aktívan részt vesz a horgosi és környékbeli kulturális rendezvények szervezésében, mint például a Horgosi Szüreti Napok.
Mára jó kapcsolatokat építettünk ki hazai és magyarországi tudományos intézetekkel és szakemberekkel.

      Hirdetjük és valljuk a népek, nemzetek és országok közötti kulturális, tudományos és gazdasági együttműködések szükségességét, mert csakis ezek által válhatunk európaivá.

A HORGOSI TERMELŐK SZAKMAI REFERENCIÁI

– Együttműködési szerződésünk van a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Agrárfőiskolájával
– Együttműködési szerződésünk van a Csongrád Megyei Agrárinformációs, Szolgáltató és Oktatásszervező Kht – vel Szegedről
– Gazdasági együttműködésre törekszünk és közös PHARE CBC pályázatunk van a mórahalmi „MÓRAKER” Termelő és Értékesítő Szövetkezettel.
– Több éve együttműködünk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézetével

 

Támogatóink a munkák során:

Szerbiai Földművelésügyi Minisztérium (2003)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Soros Alapítvány, Újvidék (1998)
Esély a Stabilitásra Közalapítvány, Szeged (2002, 2003)
Apáczai Közalapítvány, Budapest (2004)
Apáczai Közalapítvány, Budapest (2005)
Szülőföld Alap, Budapest (2005)
Apáczai Közalapítvány (2006)

 

Az egyesület feladata és munkaköre (célok és feladatok):

szemináriumok és egyéb szakmai képzések szervezése
versenyek, találkozók, egyéb szakmai megbeszélések, és egyéb rendezvények szervezése
Mezőgazdasági termelés, a kisipar, a turizmus, a vendéglátóipar és egyéb tevékenységek fejlesztése Horgoson és Kanizsa községben.
Új tudományos, műszaki és technológiai újítások alkalmazása
Tudományos intézmények, és más hasonló szervezetekkel való együttműködés itthon és külföldön.
A polgárok szokásának és kultúrájának megőrzése.
Társulások fejlesztése, szövetkezetek létrehozása
Egészséges és tiszta környezet ápolása
A falusi turizmus fejlesztése
Egyéb közérdekű tevékenység

Az egyesület szerveződése:

Célok, feladatok hatékonyabb megvalósítása céljából az egyesület szakosztályokat hozott létre, mint belső egységeket. A szakosztályok szakmai elvek szerint alakultak meg, mint testületei.
Jelenleg az alábbi szakosztályok működnek a klub kereten belül:
1. Szántóföldi növénytermesztés
2. Gyümölcsészet
3. Zöldségtermesztés
4. Állattenyésztés
5. Szőlészet és borászat
6. Ifjúsági szakosztály
7. Biotermelők szakosztálya

Szeretnénk még megalakítani a következő szakosztályokat:

– Vállalkozások
– Idegenforgalom
– Népművészet
– Sport
– Márketing
– Informatika

Az egyesület a következő pénzforrásokra számít:

Tagsági díjak
Szponzorok támogatása
Szakmai szolgáltatások végzésének díja
Tudományos népszerűsítő kiadványok terjesztése a törvényes lehetőségekkel összhangban.
Községi támogatás
Az egyesület rendkívüli jövedelmet valósíthat meg egyes nemzetközi szervezetektől (alapítványoktól) a hazai törvényekkel összhangban.

Tapasztalataink a működés során:

Elnyertük a szűkebb és távolabbi környezetünkben élő polgárok és szakemberek bizalmát. Szívesen jönnek előadást tartani úgy hazai, mint magyarországi tudományos intézetek szakemberei, ezért mindig telt ház előtt, nagy érdeklődés mellett zajlanak a szakmai képzéseink.

Hogyan értük el ezt a bizalmat:

– Szívós, kemény munkával a tagságok és érdeklődések sohasem manipuláltak.
– Nem váltunk semmilyen párt alpolitikai szervezetévé.
– Részt veszünk az önigazgatási testületek munkájában ahol mindig a polgárok problémáinak megoldásán fáradozunk. Mi együtt élünk a polgárokkal, a problémáikkal és harcunkat nem politikai hierarchia és hatalmi törekvés irányítja, hanem a problémák megoldásának szüksége.
Ezért elmondhatjuk, hogy nagy szerepet vállalunk a “civil kontroll” munkájából, melynek köszönhetően jutottak el a nyugati társadalmak is az ottani demokrácia mai szintjére.
– Részt veszünk a humanitárius megmozdulásokban
– Együttműködünk a történelmi egyházakkal.
– Részt veszünk a közérdekű munkaakciókban.
– Hirdetjük a népek, nemzetek közötti tudományos, gazdasági és kulturális együttműködések fontosságát és szükségességét, mert ez által válhatunk európaivá.
– Szakmai kirándulásokat szervezünk
– Együttműködésre törekszünk hazai és külföldi civil szervezetekkel.

Problémáink és nehézségeink a munkánk során:

– Szervezetünk eredményes munkájának anyagi fedezetéhez több – kevesebb sikerrel pályázunk támogatásokra a községi önkormányzatnál és más szerbiai állami és alapítványi szervezeteknél.
– Vannak persze elérhető külföldi alapítványok is, ahol pályázhatunk.

Elérhetőségeink:

Egyesület neve: Horgosi Termelők Klubja
Székhelye: 24410 Horgos, Tito marsall 2 sz. Szerbia
Iroda: 24410 Horgos, Kanizsai út 6 sz. Szerbia
Tel/fax: 00 381 24 / 792-687
E-mail: htk@sks.co.yu
ht-klub-hp@tippnet.co.yu

Az elnökség elnöke. Nagy Tibor
Lakás: Kisfaludy 14, 24410 Horgos, Szerbia
Tel: 00 381 24 793-337

A Klub közgyűlésének elnöke: ing. Serfőző Jenő
Lakás: Kossuth L. 10, 24410 Horgos, Szerbia
Tel: 00 381 24 792-211

 

 

Az elnökség tagjai (2007-2010 időszakban)

Sor.Sz. Név Telefon Cím
1 Apró Miklós 024/792-896 Pap utca 20.
2 Berényi Zoltán 024/792 – 661 Szabadkai út 35
3 Bíró Nándor 024/793-816 Thurzó Lajos 22
4 Bite Ferenc 024/792 – 323 Kossuth Lajos 25
5 Faragó Imre 024/793 – 271 Pap utca 14.
6 Horváth Dezső 024/793 – 014 Kanizsai út 108.
7 Mányi József 024/793 – 477 Kanizsai út 39.
8 Nagy Tibor 024/793 – 337 Halpiac utca 14.
9 Papp Vilmos 024/793 – 023 Kanizsai út 57.
10 Radetić Nenad 024/793 – 249 Kanizsai út 75.
11 Kuzmanov Anita 024/793 – 010 Kanizsai út 73
12 Varga Nándor 024/792-271 Alkonyat utca 34.
13 Ponác Zsolt 024/792 – 101 Thurzó Lajos 11.
14 Szalma Frigyes 024/792-842 Mórahalmi út 30.
15 Szalma Norbert 024/792 – 207 Szabadkai út 19.
16 Nagy Attila 024/793 – 337 Halpiac utca 14.
17 Oláh Ottó 024/792 – 329 Szent Péter utca 3.

Az ellenőrzőbizottság tagjai

1 Csonka László (elnök) 024/793 – 264 Kanizsai út 1/a
2 Berényi Zoltán 024/792 – 498 Mórahalmi út 26
3 Oláh János 024/792 – 329 Szent Péter utca 3.

Pénztáros

1 Börcsök Ferenc 024/792 – 186 Bartók Béla 57