“BÓDOGSÁGUS SZENT ISTVÁN
KIRÁL HORGASON”

 

A 2005 őszén alakult Juvenior Polgárok Egyesületét horgosi cserkészvezetők, és öregcserkészek alapították. Szervezetünk fő célja Istenhitre alapozott neveléssel rávezetni a fiatalokat a lelki és szellemi értékek megbecsülésére, életükben és környezetükben azok megvalósítására, emellett feladatunknak érezzük a nemzeti és történelmi értékek ápolását, a keresztény értékrend megvalósítását és népszerűsítését, nemzeti kulturális hagyományaink ápolását és népszerűsítését.

A 2004 őszén alapított Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány céljai között szerepel:

határon túli természeti, történelmi, kulturális és egyéb emlékek feltárása, felújítása helyreállítása, megőrzése, a határon túli magyar közösségek megmaradását szolgáló beruházások és tevékenységek támogatása. is Ha többet szeretne megtudni róluk, kérem látogassa meg honlapjukat: www.orzokor.hu

2009 tavaszán felmerült az ötlete annak, hogy a megujjuló faluközpont, de főleg az itt élők számára egy olyan szimbólumot készítsünk, ami nemzeti öntudatában is erősíti a közösséget.

 

Döntöttünk.  A délvidéki Horgos első köztéri szobrának, a Szent Istvánt megformázó műalkotás felállítása, túl a magyar történelemben betöltött szerepén, az elszakított területeken élő magyarság önazonosságának megőrzése mellett az államalkotó szerbség nemzeti egyházában is 2000. augusztus 20-a óta szentként tisztelt alak. Így válhat a békés egymás mellett élés és tolerancia szimbólumává.

 Egyesületünk a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvánnyal közösen pályázatot nyert egy köztéri Szent István mellszobor felállítására Horgoson. Az emlékmű elkészítését a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatja 800.000 forinttal.

 

Egy szerencsés találkozásnak köszönhetően léptünk kapcsolatba Simor Márton szegedi szobrászművésszel, aki a várható anyagi nehézségek ellenére is elvállalta a szobor elkészítését.

Tóth Vilmos tervező mérnöknek és a Domus tervező irodának köszönhetjük a szobor méltó környezetbe helyezésének látványterveit. A Tiszamenti Vízművek pedig erőgépeket és építőanyagot bocsájtott a rendelkezésünkre.

A település első köztéri szobrának egyediségét azzal is ki szerettük volna emelni, hogy kőből készíttettük.

A művész egy Jura-mészkő tömböt választott első szent királyunk megformálásához.

Az Egyesült Államokban élő Magyar cserkészek segítségével a Délvidékről elszármazottak által alapított “Amerikai Magyarok a Délvidékiek Emberi Jogaiért“  elnevezésű szervezettel is sikerült felvenni a kapcsolatot. Miután megismerték a kezdeményezésünket, anyagi támogatásukról is biztositottak bennünket.

Szintén a Külföldi Magyar Cserkészszövetség segítségével kerültünk kapcsolatba egy elhívatott Sidney-ben élő magyarral, aki gyűjtést szervezett szűkebb környezetében a kint élő magyarok körében, a horgosi ügyért.

Kezdeményezésünk, a  Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány eddigi tevékenységének eredményeként elért “súly” az anyaország politikai és civil szférájában is meghallgatásra talált.   

A Polgári Kultúráért Alapítvány és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány illetve a Barankovics István Alapítvány támogatása mellett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés illetve Keszthely város Önkormányzata is támogatta a szobor felállítását.

A helyi adminisztráció természetesen azonnal eggyüttmüködéséről biztosította az Egyesületet:  Magyarkanizsa Község Önkormányzata, illetve  Horgos Helyi Közössége minden munkatársa fáradhatatlan odaadással dolgozott a szoborért.

Horgos Helyi Közösség Tanácsának határozata alapján, 2009. március 11. óta ünnepeljük településünk napját. 1771. március 11-én kelt,  Mária Terézia császárnő aláírásával az az adománylevél, melyben  a császárnő Kárász Miklóst Szeged város főjegyzőjét, a Horgost és Szent Péter-pusztát a főjegyző birtokába adományozza.

A szobor felavatására is ezt az időpontot választottuk ki. Megtisztelő számunkra, hogy március 12-én

Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke elfogadva felkérésünket leleplezte a Szent István szobrunkat, Horgoson, egy új tavasz kezdetén…

Köszönjük minden igaz magyarnak anyagi és erkölcsi támogatását.

 

Horgos, 2010.03.15.

összeállította:

Fujkin Gábor