A hullámvölgyből – reménytkeltő újjáéledés

A horgosi művelődési életben a pangás ideje három évig tartott. A vezetőség lemondott, a rendezők visszavonultak. Egyedül a mozi és a könyvtár fejtett ki kulturális tevékenységet.

Az 1945-ben államosított mozit a horgosi Népi technika vette át, s irányításával történtek a filmbemutatók.

A magánkönyvtár jogutódja a horgosi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

lett. Reisz Ernőtől Rozgonyi Mihály vette át a könyvtár vezetését. Állandó helyisége nem volt, így több helyiségbe költözött, a‘könyvek állománya csökkent, sokat kiselejteztek belőle.

1956-ban közös, rendkívüli közgyűlés összehívására került sor a Szerb Kultúr-egyesület és a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület részéről. Előterjesztés történt a két kultúregyesület társulására s a művelődési élet újjáélesztésére.

A közgyűlés jóváhagyásával létrejött a két egyesület társulása. Az új egyesület felvette a Bratstvo (Testvériség) Művelődési Egyesület nevet.

Az új vezetőség tagjai: Garzicié Petar (Boro) – elnök, Táborosi Imre – titkár, Gyenesi István – pénztáros, Szűcs Károly, Szilágyi Mihály, Szekeres László, Calbert András, Klajic Jovanka, Bíró Frigyes – vezetőségi tagok.4

Igen összetett munka várt az új vezetőségre. Újjáéleszteni kellett a nagy eredménnyel dolgozó színjátszók, népi táncosok csoportját. Kapcsolatot kellett létesíteni a szereplőkkel, rendezőkkel. Elemzést, értékelést kellett adni az eddigi munkáról. Olyan légkör kialakításán kellett munkálkodni, amely meghozza a bizalmat, az ösz-szetartást, s új lendületet ad a további együttműködésre.