KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Kárász utca 14.
Ikt. sz.: 01-706
Kelt: 05.12.2016.
H O R G O S

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 57. szakasza 1. bekezdésének
1. pontja alapján („Szerb Köztársaság hivatalos lapja “, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 és 62/2016 szám ), és az Alapszabály 55. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja
alapján, az iskolaszék a 2016. december 5-én megtartott ülésén a kövektezőt hozta meg:

HÁZIREND

1. Az iskolába 15 perccel tanítás előtt érkezünk. Az óra kezdetét jelző csöngetés utáni
érkezés késésnek számít. A késéssel érkező tanuló a biztonsági szakembernél
jelentkezik, és a folyosón várja meg az óra végét.
2. Csöngetés után a tanulók szervezetten mennek be az iskola épületébe ,és a tanterem
előtt várják meg a tanár érkezését.
3. Miután az óra elkezdődött , a terem a tanár engedélyével hagyható el.
4. Az iskola munkahely. A diákok és tanárok megjelenése ennek megfelelően legyen
tiszta és rendes . Tilos az olyan öltözet, melyből kilátszik a tanuló válla, dekoltázsa,
hasa. Tilos a festett haj és/vagy a túl hosszú festett körmök. A lányoknak nem
engedélyezett a smink,viszont az ajakfény használata megengedett. A szoknyák és a
nadrágok hossza nem lehet térden felüli.
A fiúk számára tilos a fülbevaló viselete . A tanulóknak tiltott a sapkák (micisapkák,
csuklyák) és a testékszerek viselete .
5. A tanulóknak saját felelősségre engedélyezett a mobiltelefon és más technikai eszköz
(MP3, MP4) behozatala az iskolába, viszont ezeket kikapcsolva, a táskában kell
tartani.
6. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók által hozott nagyobb értékekért,
ékszerekért, pénzösszegért.
7. A tanulóknak tilos cigaretta, drog, fegyver, alkohol, energiaital, rágógumi, napraforgó,
pirotechnikai eszközok és más olyan tárgyak behozatala, amelyek zavarnák a tanítást.
8. Az ügyeletes tanár 15 perccel tanítás előtt érkezik. A szünetekben ellenőrzi a
földszintet, félemeletet, emeletet és az iskola udvarát, és megvárja,amíg minden tanár
elmegy órára.
9. Az ügyeletes tanár 10 perces szünetben kiküldi a tanulókat az udvarra, kivéve a
kispiaci kihelyezett tagozatot, ahol a szünet alatt az uzsonnázó tanulók a tanteremben
maradnak.
10. Az szünetben a tanulók az udvarra mennek, eső és hideg esetén az iskola folyosóján
várják a csöngetést (erről az udvaron ügyelő tanár dönt).
A kispiaci kihelyezett tagozaton a tanulók a folyosón várják a szünet végét.
11. Az iskola területén a tanulóktól kulturált viselkedést várunk el . Szigorúan tilos
kiabálni, hangoskodni, káromkodni, verekedni , durván viselkedni .
12. Tilos a nemzeti, faji, etnikai, nyelvi és vallási hovatartozás miatti megkülönböztetés,
illetve a politiai szervezkedés.
13. Mindenki kötelessége az egyéni és közös tulajdon megőrzése. Szigorúan büntetendő a
személyes és iskolai tárgyak eltulajdonítása , a szándékosan okozott kárt ki kell
fizetni.
14. Mindenki köteles az iskola tisztaságát és rendezettségét megőrizni.
15. Mindenki köteles környezetünket óvni és környezettudatosan viselkedni.
16. Mielőtt a tantermet elhagynák a tanulók kötelesek a fali táblát letörölve, a padokat
tisztán és üresen hagyni, a székeket a helyükre tenni. Utolsó óra után a székeket a
padokra feltenni.
17. A tanulók az iskola területét csak a tanítás befejeztével hagyhatják el, szünetekben
tilos az udvart elhagyni.
18. Felhívjuk az utazó tanulók figyelmét, hogy utazás alkalmával viselkedjenek
illedelmesen.
19. A felsoroltak betartásáért minden tanuló, tanár, osztályfőnök, ügyeletes tanár és
iskolánk minden dolgozója felelősséggel tartozik.
20. A házirend szabályainak megsértése megfelelő büntetést von maga után.
21. Az iskola területe kamerával megfigyelt, kérjük a tanulókat és minden dolgozót, hogy
ennek tudatában viselkedjen.
Iskolaszék elnöke
Tilinkó Judit