Beszámoló 2016- 2017. év Helyi Közösség Tanácsának munkájáról

 

A Helyi Közösség új összetételű tanácsa 2016 május 12-én kezdte meg munkáját.
Egy nagyon nehéz helyzetben lévő közösség irányítását vettük át.
Rengeteg megoldatlan probléma várt ránk. Rengeteg aszfalt nélüli utca, kevés kanalizáció, rossz dűlőutak, mindez annak ellenére, hogy 40 évig volt helyi járulék, és jól dolgozó cégeink. Nincsenek utcáink kiaszfaltozva és a kanalizáció is hiányos. Pedig mindig azt hallottuk, hogy a helyi járulék ezekre a célokra lesz elköltve.
Sajnos most itt tartunk helyi járulék nélkül, és a munkahelyek száma sem sok jót ígérne, ha újra bevezetnénk . A régi helyi járulékra a földművesek 8 millió dinárral adósak maradtak.
Sajnos nagyon sok helyen HORGOS kiesett a köztudatból. Úgy Szerbiában, mint Magyarországon is. 
El kellett kezdeni a kapcsolatokat építeni, község, tartomány, testvértelepülések, szomszédos települések felé. Civilszervezeteinket fel kellett térképezni.
A Kúltúr otthon helyzetét felmérni. Ipari park helyzete, kerékpár út, Kamrási erdő, Kender-tó. Migráns helyzet, közbiztonság megteremtése. Falutakarítás.
Rengeteget dolgoztunk. Építettük a kapcsolatokat, kerestük a megoldásokat.
2016 folyamán kb. 60 megbeszélésen, rendezvényen vettem/vettünk részt munkatársaimmal.
Különböző rendezvényeken, valamint a közbiztonsággal kapcsolatos megbeszélésen tárgyaltunk a mingránsok kiszorításáról falunkból. Sikerült a menekült ügyiekkel kieszközölni, hogy ne kapjanak engedélyt a kamu civil szervezetek, arra hogy a faluban élelmet és vizet osszanak a migránsoknak. Valamint kaptunk embereket a rendfenntartáshoz a központ területére, és a takarításra a táboruknál.
Azt hiszem bevállt a dolog. Nincs osztás a faluban, nem veszélyeztetik boltjainkat, egészségházunkat, óvodánkat, és a civileket sem. Sajnos a külterületeken továbbra is nagy a zűrzavar, de ez már szélesebb hatáskörbe tartozik.
A rendőrséggel, bírósággal, szociális központtal, községi összetételben sokat üléseztünk a helyi bűnelkövetők megfékezéséről. Itt is sok akadályt kellett leküzdenünk közösen. Volt a rendőrség részéről is emberhiány, járműhiány, és sok más gátló tényező is. De történtek pozitív előre lépések, amelyek segítik a bűnelkövetők felfedését, és a bűnmegelőzést.
Nagyon sok nemzetközi delegáció járt nálunk felmérésen, de sajnos kártérítés nem történt a gazdák felé. És sokszor negatívan lettünk bemutatva a média álta is. Amely falunkra nagyon rossz hatással volt.
Most pedig szeretnék beszámolni az elmúlt időszak egyes rendezvényeiről:
– Bükkszéken Horgos képviselte Zentával Vajdaságot a Vajdasági napokon.
– Volt rendőrségi nap a gyermekeknek, ahol a rendőrök és a tűzoltók megmutatták gépezeteiket, és a gyermekek ki is próbálhatták ezeket.
– Újszentivánnal testvértelepülési szerződést írtunk alá
– Testvértelepüléseinkkel folyamatosan tartjuk és ápoljuk kapcsolatainkat ( Mesztegnyő, Bükkszék, Lakitelek, Öttömös, Újszentiván, Újszentes (Dumbravita))
– Volt falunkban tanyaszínház, tánctábor több is
– A Bartók Béla centenáriumot Vajdaságban Horgoson szervezték meg, az Órás- villánál
– Gólyatábor egyetemistáknak
– Szüreti napok, hosszú idő után újra a Kúltúr Otthonban
– 56-os forradalomra való megemlékezés
– Reök Iván sírjánál megemlékezés
– Megkezdődtek a Kamarási erdő és a Kender tó revitalizációjával kapcsolatos megbeszélések
– Adventi ünnepségek
– Vajdasági szólótánc fesztivál
– Iskolai ballagás
– Itt járt Horgoson a magyar Országgyűlés énekkara a Szená-torok
– Valamint a szegedi Nagykórus is vendégszerepelt nálunk
– Vendégül láttuk a pécsi egyetem diákjait, akik Horgossal ismerkedtek
– Ezen kívül volt jótékonysági koncert, Rigó Mónika szlovákiai énekesnő közreműködésével
– Bartók Béla emlékkoncert Balázs Piri Soma és Tillinkó Luca résztvételével
– Paraszt bál
– Bartók Béla MME 80 éves évfordulója
– Hangszer bemutató gyermekeknek
– Diák színjátszó fesztivál
– Mozi

Munkálatok a horgosi HK területén:
– Utcák kövezése zúzott kővel: Erdő utca, Vuk Karadzic utca, Sveti Sava, Gunaras
Valamint gréderezés a Jókai Mór, Hársfa, Kamrási út, Templom, Matija Gubec, Sutonski, Kenderes sor, Fodor dülő, Fecske utcában. Kb 3 millió dináros befektetés
– Dűlő utak javítása zúzott kővel a két felüljáró között, valamint a Budzsáknál. Kb 2 millió dinár
– Kanalizáció kiépítése kettő utcában (Sv. Sava, Vuk Karadzic) összegről nincs információm
– Kerékpár út harmadik szakasza, mely kb 3,9 millió dináros beruházás
– Közvilágítás- Kanizsai út jobb oldalán az alacsony lámpák kiépítése, valamit a Szegedi úton. Ennek összértéke 830.000,00 dinár volt.
– Új lámpák felszereltetése a temető bejáratánál, valamint Kamráson, a buszállomásnál, és a Kálvária utcában, valamint még pár helyen
– A villanyvezeték szigetelésének cseréje Kanizsa irányába 14 km hosszan
– Vízelvezető kanálisok tisztítása, ásása 300,000,00 dinár
– Ipari park kb 15 millió dinár 
– E5-ös út aszfaltozása 5 km hosszan, beruházási értéke 14 millió dinár
– Aszfalt réteget került a Kispiaci bekötőig terjedő útra is 28 millió
– Az iskola nyílászáróinak cseréje valamint az elavult üvegfelületek cseréje, tornaterem renoválása, informatika terem felszerelése új számítógépekkel, melynek összértéke kb 8 millió dinár volt
– Óvoda nyílászáróinak cseréje, meszelése, renoválása, mely 4 millió dinár
– Kamrási erdő és a Kender tó revitalizációjának tervdokumentálása
– A Horgosi utak kátyúmentesítése amely kb. 1 millió dinár
– Ez kb. 80 millió dinár összesen.
És bizonyára van még itt más is, amit nem jegyeztem fel és kimaradt…

Terveink az elkövetkező időszakra:
– Kultúr Otthon bútorzatának beszerzése 20 millió
– Kerékpár út folytatása 4 millió
– Dűlő utak további javítása zúzott kővel 2,5 millió
– Játszótér kialakítása
– Ipari park következő fázisa 20 millió
– Elkészült az E5-üs út mellett egy gyalogjárda/ kerékpár út terve és engedélyeztetése, mely 1,5 m széles és 1380 méter hosszú. A vitamintól egészen az Alkonyat utcáig. 30 millió
– Egészségház felújítása
– Vízvezeték hálózat cseréje
– További utcák gréderezése, valamint javítása
– Gyalog járdák felújítása
– Terv dokumentáció elkészítése utca aszfaltozáshoz
– Dűlő utak javítása üzemanyagért saját kivitelezésben
Ezen kívül el kell, hogy mondjam, nagyon jó kapcsolatok alakultak ki az Óvodával, Veselinov Ibolya igazgatónőnek köszönhetően, aki kitűnő terveivel és ötleteivel segít óvodánk és falunk szépítésében. Az Iskolával is újra gyümölcsöző kapcsolatokat ápolunk, Szekeres Valentin igazgatóúr jóvoltából, aki iskolánkat próbálja még szebbé varázsolni.
Ezen kívül a kultúregyesület munkája is úgy néz ki egyenesbe jött, és javuló tendenciát mutat az új elnöknek Dudás Zoltánnak és az elnökégi tagoknak köszönhetően, valamint annak a 15 szakcsoportnak, 200 tagnak akik alkotják ezt a közösséget.
E mellett megoldódott az asztalitenisz klubb problémájai is, és sikeresen folytathatja munkáját.
A sok nehézség ellenére a fudbal klub munkája is folytatódik! Egy magasabb rangfokozatba került csapatunk. 70 gyermek, 25 felnőtt és 20 veterán sportoló tartozik jelenleg klubbunkhoz.
A kyokosin karate klubb is nehézségekkel, de folytatja tevékenységét Nagy György Zoltánnal.
Aktívan sajátítják el a gyermekeink a kézilabda rejtelmeit is Táborosi Győző tanárúr segítségével.
Több civilszervezetünk működik sikeresen. A cserkészek, Az Iringó civilszervezet, a Horgosiak Horgosért civilszervezet, Termelők klubbja, Szent Orbán Borlovagrend, az íjászok, az air softosok, önkéntes tűzoltók, vadászok, nyugdíjasok, vöröskereszt, sporthorgászok, Fészek- nagycsaládosok.
Sokszor hallhatjuk azt, és mi magunk is mondjuk, alig vagyunk már! Igen, sajnos sokan elmentek, túl sokan! De ez a falu élni akar, így is! Vagyunk még sokan, hála Istennek és ez rendezvényeinken, összejöveteleinken látszik is.
Kérek mindenkit, fogjunk össze, és vigyük pozitív irányba ezt a falut! Ne engedjük azt, hogy az örök elégedetlenkedő negatív emberek lehúzzanak minket is magukkal a mélybe.
Csak pozítiv gondolatokkal és mindenekelőtt pozitív emberekkel tudunk előre haladni.
Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra, de legfőképpen a gyerekekre az idősekre, elesettekre.

Horgos, 23.02.2018.
Sors Róbert