Bemutatkozó  Horgosiak Horgosért Egyesület

A Horgosiak Horgosért Egyesület egy újonnan alakult,helyi, nonprofitcivilszervezet, melyet polgári kezdeményezés hívott létre. Ahogy már a neve is mondja horgosiak alkotják a tagságot és a horgosiakért, Horgosért alakultunk meg.

Az egyesület céljai között szerepel Horgoson környezetvédelmi és takarítási akciókat szervezni, fellendíteni a kulturális és művelődési életet településünkön, támogatni a sportevékenységeket, növelni a zöldterületek számát falunkban, különféle zenei és jótékonysági rendezvényeket szervezni, vagy a polgárok tájékoztatását szolgáló brossúrákat, kiadványokat készíteni.

További célunk a fiatal lakosság környezet iránti felelősségének alakítása, természeti és kulturális értékeink megóvása és népszerűsítése. Az egyesület tevékenysége kiterjed a lakosság szakmai tájékoztatására, a tanulók felvilágosítására, terepi foglalkozások, táborok, kiállítások, és előadások megszervezésére.

Emellett támogatjuk az oktatási, a hagyományápoló rendezvényeket, az egyéni önkéntes kezdeményezéseket, amelyek a kultúra, környezetünk, településünk és polgáraink érdekeit szolgálják.

Fontosnak tartjuk a közösségépítést, a nemzetek közötti toleranciát, valamint az együttműködést más civilszervezetekkel és intézményekkel.

Az egyesület alapításának céljai:
   • – takarítások szervezése, a természet ill. a környezet védelme és annak tisztán tartása
   • – munkaakciók szervezése a zöld közterületek karbantartására és ápolására
   • – a település erdősítése és parkosítása
   • – munkaakciók szervezése a csapadék elvezető árkok tisztítására
   • – környezetvédelemmel foglalkozó szakmai előadások és továbbképzések szervezése
   • – környezetvédelemmel foglalkozó szakmai kiadványok és prospektusok kiadása
   • – környezetvédelmi előadások szervezése gyermekek és az ifjúság részére
   • – együttműködés a helyi önkormányzattal és az iskolai intézményekkel a környezetvédelem fellendülése érdekében
   • – rendezvények és egyéb aktivitások szervezése a környezetvédelem jegyében (táborok, előadások, kiállítások, kirándulások és egyéb)
   • – a lakosság kulturális örökségének megőrzése
   • – kultúrális és zenei rendezvények szervezése ünnepi eseményekkor (Horgos település nemzeti, vallási és egyéb ünnepein)
   • – a horgosi népszokások, hagyományok, néptánc és népviseletek bemutatása különböző rendezvényeken
   • – népzenei bemutatók szervezése
   • – az ifjúság bevonása az egyesület munkásságába különböző kultúrális, zenei és egyéb tevékenységeken keresztül
   • – kiadványok és prospektusok megjelentetése a helyi kultúrális életről és a lakosok tevékenységeiről
   • – aktivitások szervezése a kultúrális, sport és gazdasági élet fejlődésére és fejlesztésére
   • – sportesemények szervezése Horgos területén
   • – együttműködés más hasonló egyesületekkel hazánkban és külföldön egyaránt
   • – Horgos település lakossága és a nemzeti kisebbségek közötti tolerancia erősítése
   • – segélycsomag-gyűjtő akciók szervezése, és azok kiosztása a településen élő rászorulók részére
   • – a hazai ill. külföldi pályázatokból és adományokból származó eszközök célszerű felhasználása
   • – a település régi mesterségeinek ápolása és fejlesztése.

Hosszútávú terveink között szerepel:

– hogy településünk minél több rendezvénynek otthont adjon,

– hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális hazai és nemzetközi pályázatokat,

– hogy minél több támogatót és önkéntest tudjunk bevonni a programjaink megszervezésébe,

– hogy egy összetartóbb közösség és egy élhetőbb környezet alakuljon ki településünkön,

– hogy folyamatosan bővítsük tagságunk létszámát.