(0-24 órában hívhatók, kivéve ahol másként írja)

Szociális Központ (7.30-tól 19.30-ig)
A logisztikai/beszerzési segítségnyújtásra vonatkozó igények benyújtása központosított módon zajlik Magyarkanizsa község területén. Azon személyeknek, akik bármely szükségletüket nem tudják fizikailag (nem anyagilag) megoldani, a Szociális Központ egy központi telefonszám biztosításával segít. A 024 873 427-es fogadják az igényeket (3 napos összemennyiségben) élelmiszer, gyógyszer, tűzifa, stb. kapcsán és amennyiben indokolt a kérelem, gondoskodnak azok eljuttatásáról a kérelmezőnek. Fontos, hogy a polgárok segítséget csak ismerőseiktől, családtagjaiktól, ill. azoktól a személyektől fogadjanak el, akik vagy a Vöröskereszt vagy a Szociális Központ azonosító mellényeiben dolgoznak vagy rendelkeznek azonosító kártyával, melyen a magyarkanizsai önkormányzat pecsétje szerepel. A népkonyha folyamatosan működik. A népkonyhára való igény is jelezhető a Szociális Központ telefonszámán (024 873 427).

Egészségház
A felső és alsó légúti megbetegedés jeleinél, először telefonáljanak a légúti fertőzések rendelőjébe a 024/874-213, 062/788-539, 062/789-982, 062/789-948-as telefonszámokon, választott orvosuknak, vagy a mentőszolgálat ügyeletére, és kövessék az orvos utasításait.

A koronavírussal kapcsolatos kérdésekben hívják az információs telefonközpontot a 024/873-279, 062/789-492, 062/789-449, 062/788-534 telefonszámokon.

Sürgősségi egészségügyi ellátás: 194 vonalas telefonról, mobiltelefonról:  024-873-279 vagy 024-874-213

SOS telefon: 08.00-tól 17.00 óráig: 062789477

Közegészségügyi Intézet Nagykikinda: 0230400540

Rendőrállomás
Amennyiben környezetében a közrend és a közbiztonság elleni esetet tapasztal, ha családon belüli erőszakot vagy az emberek biztonságát veszélyeztető más tevékenységet vesz észre, jelentse azt a magyarkanizsai rendőrállomás központi telefonszámán: 024 625 350

Mezőgazdasági termelők (7.00-től 15.00-ig)
A mezőgazdasági munkálatokat el lehet végezni, függetlenül attól, hogy ki hány éves. Fontos azonban, hogy a termelők kizárólag a munkát végezzék el a földeken, illetve üzemanyagot vegyenek fel reggel 5.00 és este 20.00 óra között, és semmiképpen se tartózkodjanak otthonaikon kívül más okból. Minden termelőnek igazolnia kell, hogy van bejegyzett gazdasága, ezért vigyék magukkal a gazdaság bejegyzését igazoló dokumentumot (melyen rajta van a gazdaság száma).

Az éjszakai munka végézéshez külön egedélyt kell igényelni. Minden termelőnek kötelessége kijárási engedélyt kérnie az éjszakai munkák elvégzésére a Növényvédelmi hivataltól a következő e-mail címen: agromere@registar-uzb.rs, ill. tájékoztatást kaphatnak az észak-vajdasági körzetre vonatkozó telefonszámon: 064 881 8449. Az éjszakai kijárási engedély csak a kérelmezett napon lesz érvényben 20.00 és 05.00 óra között. A hivatal 48 órán belül köteles válaszolni a benyújtott igényre.

A területalapú és egyéb állami támogatások, ill. a gazdaságok felújítása kapcsán (mely aktuális lenne) a termelők kérdéseit a falugazdászok fogadják a következő számokon: 063 8 663 687, 069 22 51 599

Egyéb mezőgazdasági kérdés esetén a következő számok hívhatók: 064 806 2070, 064 806 2067

Magyarkanizsán és Horgoson a teljes kijárási tilalom érvényes a 65 évnél idősebbekre, falvainkban pedig a 70 évnél idősebbekre. (Közülük senki sem hagyhatja el az otthonát!)

forrás: Kanizsaiujsag.rs